Hasła rzeczowe

Ku Wolnej Polsce

"Ku Wolnej Polsce", pismo wydawane 1982-1983 w Katowicach przez MKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Ukazało się 13 nr. o obj. 2 s. (nr ostatni 13/14 – 4 s.) w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakł. ok. 10 tys. egz., początkowo jako dwutygodnik, następnie miesięcznik (nie ukazało się w X 1983 z powodu awarii powielacza). W XII 1983 z powodu aresztowań pismo przestało się ukazywać. Dwukrotnie ukazała się esbecka fałszywka pisma: w 1983 i 1984, już po aresztowaniu członków redakcji.

W składzie redakcji: Roman Lewek i Danuta Skorenko; dostawa papieru, farby drukarskiej, matryce: Anna Nikodem, Ryszard Rożniecki, Henryk Grymel, Stefan Sarwa; druk w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach i Sosnowcu; drukarze: D. Skorenko, S. Sarwa, H. Grymel. Autorzy: H. Grymel, Zbigniew Martynowicz, Kazimierz Strąk, S. Sarwa. Kolportaż: m.in. Jacek Ligoń, Krzysztof Bobula, K. Strąk, R. Rożniecki, Jerzy Karczmarski, Anna i Adam Nikodemowie, Janusz Smela, Ewa Mucha.

Publikowano informacje o ważnych wydarzeniach w największych zakładach pracy w Regionie. Kolportowano na terenie przedsiębiorstw woj. katowickiego, m.in. w Katowicach, Mysłowicach, Chrzanowie, Trzebini i Tychach.

Osoby zaangażowane w wydawanie pisma rozpracowano w ramach SOR krypt. Willa, Alfa, Zapora, Drukarnia, Kokos, Drukarz.

Stefan Sarwa

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry