Hasła rzeczowe

Kurier Katowicki

"Kurier Katowicki", podtytuł: „Biuletyn informacyjny Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, pismo wydawane przez RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „S” w Katowicach 20 X 1988 – 26 II 1989.

Ukazało się 7 nr. o obj. 4-5 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie; dwutygodnik.

Główny redaktor: Michał Luty.

Publikowano informacje o działalności „S” w regionie Śląsko-Dąbrowskim, apelowano o polepszenie efektów pracy „S”, głównie w zakładach pracy.

Cena egz. 20 zł.

Tomasz Szafron

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry