Hasła rzeczowe

Kurier Mazowsza

"Kurier Mazowsza", podtytuł: „Wiadomości Grup Oporu Solidarni RKW NSZZ «S» Mazowsze”, pismo ulotkowe i plakatowe wydawane 15 IV 1985 – 1989 w Warszawie.

Ukazało się 71 nr. w dwóch formatach: A5 do akcji ulotkowych i A4 zadrukowane jednostronnie do plakatowania, drukowanych techniką sitodruku i na offsecie przez Jarosława Kawkę, Wojciecha Golińskiego, Tomasza Przybyszewskiego i Oficynę Wydawniczą Rytm, w nakładzie 20-100 tys. egz.

W składzie redakcji: Teodor Klincewicz (założyciel i redaktor naczelny), Grzegorz Jaczyński (matryce i teksty).

W wersji ulotkowej (mającej świadczyć o sprawności organizacyjnej podziemnych struktur) dostarczano mieszkańcom stolicy bieżące informacje; wykorzystywane przez Grupy Oporu Solidarni podczas akcji ulotkowych w Warszawie, rozrzucane głównie z dachów.

Od nr. 72 z 1989 pismo wydawane legalnie jako organ „S” Regionu Mazowsze; w redakcji: T. Klincewicz (redaktor naczelny), G. Jaczyński (z-ca), Katarzyna Tyman (sekretarz), Andrzej Białowąs, Jerzy Gumowski (fotografie), Adam Sofuł. Pismo ukazuje się do dziś.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry