Hasła rzeczowe

Kurier Strajkowy/Kurier Międzystrajkowy

"Kurier Strajkowy/Kurier Międzystrajkowy", czasopismo wydawane przez MKS, następnie MKO „S” i „S” Regionu Pomorze Zachodnie 1988–1989.

Ukazało się 29 nr.: 1-16 (21 VIII – IX 1988) jako dziennik „Kurier Strajkowy” o obj. 2 s. w formacie A4; 17-29 (3 XI 1988 – 19 IV 1989) jako dwutygodnik „Kurier Międzystrajkowy” o obj. 4 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu białkowym, następnie na offsecie w nakładzie kilku tys. egz., o numeracji ciągłej.

Redaktor: Zbigniew Jasina.

Relacjonowano przebieg strajków w 1988, opublikowano postulaty strajkowe z tego okresu, opisywano przygotowania i przebieg obrad Okrągłego Stołu.

Paweł Skubisz

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry