Hasła rzeczowe

Kurierek B

„Kurierek B.B”/„Kurierek B”, pismo wydawane od 17 IX 1981 przez Terenową Komisję Koordynacyjną „S” Bochnia – Brzesko pn. „Kurierek B.B.”, podtytuł: „Pismo wydawane przy Delegaturze ZR Małopolska w Bochni”. Nr 1 poświęcony 42. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę. Do 13 XII 1981 ukazały się 3 n-ry, obj. 2 s., format A4, druk na powielaczu, drukowane przez KZ przy Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. W redakcji: Stanisław Kurnik, Józef Mroczek, Wacław Niemirski, Jerzy Orzeł, Władysław Piecuch, Teofil Wojciechowski. We IX 1982 pismo reaktywowano jako „Kurierek B”; wydawcą była Terenowa Komisja Wykonawcza „S” w Bochni (późn. Bochni i Brzeska). Od n-ru 1A (z 27 IX 1982), podtytuł: „Wydanie wojenne”, od n-ru 7 (z 19 I 1983) „Biuletyn Informacyjny Terenowej Komisji Wykonawczej NSZZ «S» w Bochni”, od n-ru 9 (z 28 II 1983) informacja o włączeniu „Kurierka B” do Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”, od n-ru 10/11 (z 25 III 1983) „Biuletyn Informacyjny Terenowej Komisji Wykonawczej NSZZ «S» Bochnia – Brzesko”, od n-ru 13 (z 23 IV 1983) „Serwis Informacyjny Terenowej Komisji Wykonawczej NSZZ «S» Bochnia – Brzesko”, od nr 16 (30 VI 1983): „Porozumienie Prasowe «Solidarność Zwycięży»”, od n-ru 17 (z 12 VII 1983) „Porozumienie Prasowe «Solidarność Zwycięży». Serwis informacyjny Terenowej Komisji Wykonawczej NSZZ «S» Bochnia – Brzesko”, od n-ru 20 (z 20 VIII 1983) „Porozumienie Prasowe «Solidarność Zwycięży» przy MKS Nowa Huta”, od n-ru 27 (z 11 XI 1983) „Porozumienie Prasowe «Solidarność Zwycięży» Oddział w Bochni”, od n-ru 40 (z 16 V 1984) „Porozumienie Prasowe «Solidarność Zwycięży» Bochnia”. Do 21 V 1989 ukazały się 123 n-ry, obj. 2–4 s., format A4, druk na powielaczu, od poł. 1987 techniką sitodruku, od końca 1988 na offsecie, nakł. 1,5–3 tys. egz.; od 1982 numeracja ciągła (nr 1 z numeracją 1A, po wydaniu nr 1B normalna numeracja), wydawane nieregularnie. Wydano 3 n-ry spec.: nr 12 z 1983 – poświęcony zbrodni katyńskiej, nr 57 z 1985 i nr 93 z 1987 – poświęcone ogólnopolskiemu strajkowi przeciwko podwyżkom cen oraz jeden dodatek primaaprilisowy do n-ru 120 z 1989. Inicjatorem wznowienia pisma był ukrywający się w Zagórzanach k. Gdowa i poszukiwany listem gończym J. Mroczek. Redagowaniem, drukowaniem, dostarczaniem informacji dla redakcji i kolportowaniem pisma zajmowali się: J. Mroczek, Jerzy i Barbara Orłowie, T. Wojciechowski, Piotr Hlebowicz, Jolanta i Stanisław Kurnik, Krzysztof Szwiec, Zdzisław Wachel (kurier i kolporter), Zdzisław Rojek, Tadeusz Jagielski, W. Niemirski, Anna Mroczek (z d. Kłak). Sporadycznie przy drukowaniu „Kuriera B” w Zagórzanach pomagali: Joanna Bryjak, Stanisław Dembowski, Józef Janiszewski. Transport papieru i materiałów poligraficznych zapewniali Witold Bator, nast. Jan Bryjak. Koncentrowano się gł. na tematyce lokalnej, komentowano bieżące wydarzenia, informowano o sprawach związkowych, represjach, łamaniu prawa, zamieszczano też apele i komunikaty regionalnych i ogólnopolskich struktur „S”, artykuły dot. historii i polityki.

Nr 1 (z numeracją 1A) wyszedł w Zagórzanach, w posiadłości Hlebowiczów. Kolejne drukowano w różnych miejscach (Zagórzany, Gruszów, Wieliczka, Kraków, Bochnia). W 1984, po ujawnieniu się J. Mroczka, całkowitą odpowiedzialność za pismo przejął P. Hlebowicz. Z pomocą J. i S. Kurników wydał kilkanaście n-rów, po czym redakcja i druk gazety przeniosły się z Zagórzan do Bochni. Kilkakrotnie „Kurierek B” wracał do Zagórzan, w momentach zagrożenia bocheńskich drukarni. W Bochni prace nad pismem koordynowali T. Wojciechowski i J. Orzeł. Ważniejsze skrzynki kontaktowe w Krakowie: w mieszkaniu Wiesławy i Wojciecha Obydzińskich (Osiedle XX-lecia), domy Ewy Tarnawskiej-Wiejachy i Andrzeja Tarnawskiego (ul. Marcina Bielskiego), J. i S. Kurnik (ul. Heleny), pani Kłak (ul. Oskara Szwabowskiego, obecnie ks. Jerzego Popiełuszki), Małgorzata Paluch (ul. Grodzka), Mariola Ostrowska-Zakrzewska (ul. Słomiana), Jan Hlebowicz (ul. Kazimierza Brodzińskiego), rodzina Strzałkowskich (ul. Cekiery obecnie Legionów Piłsudskiego), ponadto skrzynki kontaktowe na osiedlach Strusia i Kalinowym; w Bochni: na osiedlu Słonecznym i Krzęczków; w Gruszowie dom państwa Ewy i Stanisława Pietruszków, ks. Kazimierz Puchała (plebania). Pismo o zasięgu regionalnym, kolportowane w Bochni i okolicach, w Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Krakowie.

 

Cecylia Kuta, Piotr Hlebowicz

Opcje strony

do góry