Hasła rzeczowe

Kurierek Bielski

„Kurierek Bielski”, gazetka uliczna Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego, wydawana w Bielsku-Białej 14 I 1989 – 24 V 1989.

Ukazało się 5 n-rów, obj. 2 s., format A5, druk na powielaczu, nakł. 2–3 tys. egz.

Redagowane i drukowane przez członków BKOS Janusza Okrzesika i Artura Kasprzykowskiego.

Publikowano informacje bieżące i krótkie komentarze.

Kolportowane bezpłatnie przez struktury RKW i BKOS, rozrzucane na terenie osiedli mieszkaniowych i zakładów pracy oraz ulicach Bielska-Białej.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry