Hasła rzeczowe

Kurierek CeBe

„Kurierek CeBe”, podtytuł: „Pismo członków NSZZ »Solidarność« przy OBR »CeBeA«”, od nr. 7 (1982) „Pismo członków NSZZ »Solidarność« przy OBR »CeBeA« i »Chemadex«”, od nr. 31 (1984) przeważnie z podtytułem: „Pismo członków NSZZ »Solidarność« w OBR »CeBeA« i »Chemadex«”, wydawane IX 1982–II 1986 w Krakowie przez „S” Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centralnego Biura Aparatury Chemicznej. Ukazały się 42 nr. ( 1982: 1–8, 1983: 9–23, 1984: 24–36, 1985: 37–41, 1986: 42) obj. 2–4 s. format A4, pocz. przepisywane na maszynie, nast. druk na powielaczu, nakł. 50–150 egz. Wychodziło nieregularnie. W redakcji: Krzysztof Pakoński (inicjator utworzenia pisma, redaktor nacz. do jesieni 1984), Jan Godlewski (przepisywanie na maszynie, redaktor nacz. od jesieni 1984), Maria Pakońska (przepisywanie na maszynie), Andrzej Szczepanik, Józef Lassota i Jerzy Kurek, druk: Andrzej Fus, Wiesław i Julian Mielnikowie (w mieszkaniu przy ul. Limanowskiego), Jacek Słabicki (1985). Poruszano problemy zakładu, informowano o wydarzeniach w kraju, działalności instytucji państwowych, zamieszczano odezwy, komunikaty i dokumenty KZ oraz podziemnych władz regionalnych i krajowych „S”. Dużo miejsca poświęcano represjom i represjonowanym, w tym relacjom z procesów opozycjonistów. Informacje o publikacjach ukazujących się w podziemiu. Pismo adresowane do pracowników zakładu, niewielka część nakł. trafiała do Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych MERA-KFAP, Biura Projektów i Studiów Hutnictwa Biprostal, WSK PZL Kraków, Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie.

Paweł Goleń, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry