Hasła rzeczowe

Lech

"Lech", podtytuł: „Gazeta wojenna Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ «Solidarność» w Pile”, pismo wydawane 28 III 1982 – V 1986 (z przerwą III 1984 – III 1985). Od nr. 7 (z 1982) podtytuł: „Gazeta wojenna RKS NSZZ «Solidarność» w Pile”, od nr. 11 (z 1982): „Dwutygodnik NSZZ «Solidarność» Region Piła”, od nr. 20 (z 1983): „Gazeta RKW NSZZ «Solidarność» Region Piła”, od nr. 25 (z 1985): „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Piła”.

Ukazało się 27 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych początkowo przy użyciu kalki hektograficznej, później z matryc białkowych w nakładzie 50-700 egz.; od nr. 12 (z 1983) dwutygodnik.

W składzie redakcji (redaktorzy i autorzy): Jacek Ciechanowski (współtwórca, redaktor naczelny), Janusz Lemanowicz, Zdzisław Nowicki, Franciszek Langner, Anna Kałamaniak, Jarosław Gruszkowski, prof. Leszek Nowak; autorka winiety: Renata Tomaszewska-Fromberg; druk przeważnie w prywatnych mieszkaniach, m.in. Józefa Pobiarżyna w Trzciance, Urszulę Pająk w Wałczu (na zapleczu sklepu Elmet), Jerzego Cąkałę w Wałczu, Janusza i Krystynę Lemanowiczów, Wandę i Jarosława Sobańskich, Marię i Andrzeja Twarogów, Helenę Janowską w Pile, Stanisława i Grażynę Nowickich w Ptuszy k. Jastrowia.

Zamieszczano artykuły dot. sytuacji politycznej w kraju, Regionie, dokumenty podziemnych władz krajowych i pilskiej „S”, serwis informacyjny, przedruki z pism podziemnych. Ponadto Wydawnictwo Lech wydawało banknoty-cegiełki, broszury, kalendarze-cegiełki, plakaty, ulotki RKW, nr 1 pisma „Fundamentalista” dla Solidarności Walczącej w Pile. Od nr. 21 (z 10 VII 1983) pismo odpłatne; pieniądze przeznaczano na druk pisma, bieżącą działalność RKW „S”.

Kolportowane na terenie Regionu Województwo Pilskie przez sieć związaną z RKS, później RKW pilskiej „S”.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Piła, Region Województwo Pilskie

Opcje strony

do góry