Hasła rzeczowe

Legion

"Legion", pismo studenckie wydawane w Krakowie przez NZS Wyższej Szkoły Pedagogicznej 20 III 1988 – 1989. Motto: ''Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska, być zwyciężonym, a nie ulec, to zwycięstwo'' (Józef Piłsudski). Tytuł nawiązywał do Legionów Piłsudskiego, „które – jak pisano – maszerując przez tereny dawnego Państwa Polskiego, były przyjmowane podejrzliwie i nieufnie, co musiało budzić gorycz i poczucie osamotnienia. Podobnie przyjmiecie nas, którzy idziemy tak jak oni zapatrzeni w wymarzone jutro. Chodźcie z nami!”.

Ukazało się 15 nr. (1988: 1-5; 1989: 6-15) o obj. 2-4 s. w formacie A5 i A4, drukowanych na powielaczu i sitodruku w

nakładzie 10-100 egz., od nr. 5 ilustrowane, o numeracji ciągłej; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Ziemowit Kalinowski, Stanisław Wojtowicz, Andrzej Zapałowski.

Publikowano artykuły dot. działalności studenckiej opozycji, bieżące informacje z życia uczelni oraz NZS, relacje ze spotkań i akcji, dyskusje nt. strategii ruchów opozycyjnych.

Pismo adresowane do środowiska akademickiego WSP, rozprowadzane bezpłatnie.

1990-1991 wydawane legalnie: nr. 1/16 (z 1990) – 5/20 (z 1991), redagowane przez Andrzeja Tylkę, Bogdana Wójtowicza, Wojciecha Rajskiego. Pismo wznowiono w V 1997 jako „Nowy Legion”.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry