Hasła rzeczowe

LOS

"LOS" (Laminowska Obrona Solidarności), podtytuł: „Biuletyn informacyjny Tajnej Tymczasowej Komisji Zakładowej LOS Z.E. Lamina”, pismo TKZ Zakładów Elektronowych Lamina w Piasecznie, wydawane I 1982 – IV 1988.

Ukazało się 129 nr. oraz kilka nr. specjalnych (IX 1982, XII 1982, 13 V 1983, VIII 1983, III 1984, X 1986) w formacie A4, do VI 1982 przepisywanych na maszynie w nakładzie ok. 100 egz. (z dopiskiem: ''Przeczytaj, przepisz, podaj dalej''), od VI 1982 drukowanych na tzw. kocyk z torebkami foliowymi jako matrycami, od X 1982 na powielaczu również w nakładzie 100 egz., 1984-1988 w domu A. Kamacia na offsecie z MKK Wola; dwutygodnik.

W składzie redakcji: Leopold Witz (przewodniczący), Jan Goźliński, Tadeusz Brajbisz oraz członkowie TKZ; drukarze: J. Goźliński i A. Kamać; przygotowanie matryc: TKZ lub A. Kamać.

Publikowano informacje i komunikaty podziemnych struktur związkowych Laminy, Polkoloru i innych współpracujących z nimi zakładów pracy, m.in. o zarządzeniach dyrekcji zakładów i komentarze do nich, o zmianach personalnych, działalności oficjalnych ZZ, sprawach pracowniczych, przestrzeganiu przepisów bhp, przypominano o świętach narodowych i rocznicach „S”, komentowano zdarzenia społeczno-polityczne w kraju, np. wybory do Sejmu; zamieszczano także oświadczenia, komunikaty i informacje TKZ oraz Międzyzakładowej Komisji „S” Oddział Piaseczno oraz przedruki z innych pism.

Kolportowano w zakładzie pracy.

 

Anna Grażyna Kister

Piaseczno, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry