Hasła rzeczowe

Magazyn Informacyjny „Solidarność” Politechniki Gdańskiej

„Magazyn Informacyjny «Solidarność» P.G.”, pismo wydawane przez „S” Politechniki Gdańskiej 14 IV – 8 XII 1981.

Ukazało się 38 nr. o obj. 4–8 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 150–200 egz., wychodziło nieregularnie.

Redaktorem był Stanisław Kowalski, pojedyncze nr. przygotowali: Maria Piskorska, Michał Wilczopolski oraz Andrzej Szczepański.

Publikowano krótkie notki dot. bieżących wydarzeń związkowych i politycznych. W nr. 2 (z 22 IV 1981) przedrukowano streszczenie referatu Stefana Kurowskiego o założeniach ideowych „S”, w nr. 23 (z 16 IX 1981), czyli bezpośrednio przed II turą zjazdu „S”, zamieszczono obszerny wywiad z Andrzejem Gwiazdą pt. ''Solidarność po roku'', w ostatnim znanym nr. 38 (z 8 XII) przedrukowano ''Oświadczenie'' z 29 XI 1981 o rezygnacji z funkcji członków ZR Gdańsk, w proteście przeciw usuwaniu z władz „S” „ludzi posiadających własne zdanie, odwagę i inicjatywę” („Nie uznajemy zasady – dobro Związku to spełnianie życzeń Lecha Wałęsy, a jedność Związku to usuwanie ludzi dla niego niewygodnych”). Od nr. 32 stosowano formułkę: „Do użytku wewnątrzzwiązkowego”.

Kolportowane na terenie PG i Gdańska.

 

Wojciech Turek

Opcje strony

do góry