Hasła rzeczowe

Magazyn Polski Walczącej Regionu Wielkopolska Południowa

"Magazyn Polski Walczącej Regionu Wielkopolska Południowa", pismo wydawane XII 1982 – VII 1983 w Kaliszu przez TKK „S” Wielkopolska Południowa.

Ukazało się 10 nr. o obj. 2-6 s. w formacie A4; miesięcznik (początkowo dwutygodnik).

Z pismem współpracowali m.in.: Andrzej Wojkowski, Bogdan Lisowski, Lucyna Prylińska, Maria Jaśkiewicz, Arkadiusz Fabjanowski, Andrzej Furmaga, Jacek Malec, Bogusław Śliwa, Małgorzata Węgrzyn, Andrzej Węgrzyn, Marek Aleksandrzak, Sławomir Wichliński, Henryk Piwowarczyk; skrzynka kontaktowa mieściła się przy ul. Wyspiańskiego w Kaliszu.

Publikowano informacje o bieżących wydarzeniach, m.in.: aresztowaniu o. Stefana Dzierżka w V 1983, wizycie papieża Jana Pawła II w Polsce, aresztowaniu 1 V 1983 B. Śliwy, A. Wojkowskiego, Tadeusza Wolfa, Z. Wybornego, apele TKK „S” Regionu Wielkopolska Południowa podpisywane przez Antoniego Pietkiewicza, artykuły m.in. Kornela Morawieckiego; apelowano do czytelników, by pisali listy protestacyjne do Sejmu PRL ws. uwolnienia internowanych działaczy „S”, zamieszczano podziękowania wpłacającym pieniądze na cele związkowe i charytatywne. Pismo miało charakter radykalny, nawiązywało do wartości katolickich.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry