Hasła rzeczowe

Mała Polska

"Mała Polska", pismo wydawane 2 II 1983 – 27 II 1989 w Krakowie; nr 1 jako „Dodatek Niezależny” do „Dnia. Pisma Akademickiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ «Solidarność» w Krakowie”, w 1983 nadal jako dodatek do „Dnia...” pod zmienionym tytułem „Dziennik Niezależny”, od nr. 18 (1983) samodzielne jako „Mała Polska”, nadtytuł „Pismo Niezależne”, w podtytule wydawca: Polowe Archiwum Prasowe, Kraków, Małopolska; w nr. 23 (z 5 IX 1983) ogłoszono formułę działania PAP jako „niezależnej spółki akcyjnej wydającej nieocenzurowane pisma”. Jedno z najdłużej i najregularniej wydawanych pism solidarnościowych w kraju.

Ukazało się 291 nr., w tym podwójne (niższy nr ostatniego wydania wynika z kilku pomyłek w numeracji bieżącej), o obj. 2 s. w formacie A4 (dwustronnie w układzie 3-szpaltowym), drukowanych techniką sitodruku z użyciem matrycy białkowej w nakładzie 1-3 tys. egz. 17 VI – 24 VI 1983, podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (nr. 10-17) pismo wychodziło codziennie, następnie regularnie co tydzień, podczas pielgrzymki Jana Pawła II w 1987 ponownie codziennie, od nr. 32/278 (z 5 IX 1988) dwutygodnik.

W składzie redakcji: Władysław Masłowski (założyciel, redaktor naczelny do nr. 16/154 z 21 IV 1986), Władysław Tyrański (redaktor naczelny po śmierci W. Masłowskiego), Ewa Ryłko (sekretarz redakcji VI 1983 – XII 1988); współpracownicy i autorzy anonimowi; druk w mieszkaniach prywatnych.

Kolportowane przez prywatne osoby do różnych instytucji i środowisk, głównie wyższych uczelni (UJ, AGH), inteligencji technicznej krakowskich zakładów pracy (np. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chłodniczych Cebea, WSK, Instytut Obróbki Skrawaniem). Część dochodów ze sprzedaży przekazywano na cele związkowe.

VI 1984 – VI 1985 PAP wydała 8 nr. pisma „Archiwum Współczesne”, miesięcznika publicystycznego dokumentującego polską codzienność.

 

Władysław Tyrański

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry