Hasła rzeczowe

Mały Wywrotowiec

"Mały Wywrotowiec", podtytuł: „Dwutygodnik Niezależnego Zrzeszenia Młodzieży X LO”, od n-ru 4 (1988): „Dwutygodnik Federacji Młodzieży Walczącej X LO Gdańsk”, pismo wydawane V 1988 – 24 IV 1989.

Ukazały się 22 nr. w formacie A5, drukowane na ramce (z matryc białkowych), techniką sitodruku w Szkolnej Oficynie Wydawniczej TGIKDU i na offsecie (nr 18) w wydawnictwie FMW; wychodziło nieregularnie. Nr 3 z VIII 1988 wydano w czasie strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina wspólnie z pismem FMW „Monit”, do nr 8/9 (1988) dołączono „ZOOmo nieregularny dodatek satyryczno-dywersyjny Nr 1”.

W składzie redakcji (ps. ze stopki redakcyjnej): Marek Trzebiatowski (ps. Mateusz Wujec), Docent, Zenek, Anty, Kacper, Homer, Mała, Grześ, Syzyf, Pluta, Prometeusz, Miś.

Publikowano artykuły komentujące sytuację polityczną w kraju, dot. zagadnień z życia szkoły, informujące o niezależnych inicjatywach młodzieżowych na terenie Gdańska. W nr. 4 (z 4 IX 1988) poinformowano uczniów X LO o przystąpieniu Niezależnego Zrzeszenia Młodzieży do struktur FMW. Redakcja „Małego Wywrotowca” była jedynym środowiskiem szkolnym w Gdańsku, które wydało nr pożegnalny i poinformowało o zaprzestaniu działalności.

Pismo wydawane za środki własne redakcji. Środowisko Środowisko "Środowisko", podtytuł: „Miesięcznik Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza”, pismo „S” przy UAM w Poznaniu wydawane XI 1980 – IX 1981. związane z pismem organizowało na terenie szkoły przerwy milczenia oraz msze św. w intencji uczniów i nauczycieli X LO w kościele św. Kazimierza na gdańskiej Zaspie.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry