Hasła rzeczowe

Manifestacja 3 V 1982 w Gliwicach

"Manifestacja 3 V 1982 w Gliwicach", pierwsza duża manifestacja w woj. katowickim po 13 XII 1981, przygotowana z inicjatywy Tadeusza Drzazgowskiego i Andrzeja Jarczewskiego z Drugiego Garnituru Delegatury Gliwickiej oraz członków Akademickiej Grupy Oporu na Politechnice Śląskiej. Przed 3 V studenci wydrukowali powielaczu 2 n-ry „Biuletynu Gliwickiej Delegatury” z dokładnym opisem zasad oraz trasy planowanej demonstracji. Wg planu, 3 V 1982 od godz. 17.00 uczestnicy ruchem okrężnym przechodzili spod dworca PKP w kierunku rynku, nie wychodząc na jezdnię, zajmując jedynie chodniki. Zdezorientowana MO nie użyła siły. Po manifestacji kilkutysięczny tłum wziął udział w Mszy za ojczyznę w kościele św. Piotra i Pawła, odprawionej przez ks. Konrada Kołodzieja. Do zajść ulicznych doszło po mszy, gdy wracający z kościoła, głównie studenci i młodzież szkolna, zostali zablokowani przez ZOMO w okolicach rynku, a następnie przed pl. A. Mickiewicza. MO użyła armatek wodnych i pałek, wieczorem w dzielnicy studenckiej interweniowało ZOMO. Zatrzymano 38 os., z których 2 internowano, większość postawiono przed kolegiami ds. wykroczeń. 11 studentów PŚ zostało zawieszonych w prawach studenta.

Tomasz Kurpierz

Opcje strony

do góry