Hasła rzeczowe

Marciuka Ryszarda pobicie

"Marciuka Ryszarda pobicie". We IX 1980 R. Marciuk był członkiem Wydziałowego KS w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Fasty; następnie działaczem „S”. 10 IX 1981 zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, gdy nieprawidłowo przechodził przez jezdnię. Znaleziono przy nim statut KPN i ulotki z informacjami nt. KOWzP. Obezwładniono go gazem paraliżującym i prawdopodobnie wtedy pobito, następnie przesłuchiwano w komisariacie i KW MO.

21 IX 1981 podczas obrad Zakładowego Zebrania Delegatów „S” w BZPB Fasty wybrano delegację, która pojechała do prokuratora, by zaprosić go do zakładu w celu wyjaśnienia incydentu. Delegaci nie zostali przyjęci przez prokuratora, zapoznali się jedynie ze stanowiskiem ppłk. MO Henryka Karwowskiego, oddelegowanego do kontaktów z „S”, który oświadczył, że R. Marciuk nie był w żadnym z komisariatów przesłuchiwany, został zatrzymany w stanie nietrzeźwym i w trakcie próby odwiezienia do izby wytrzeźwień uciekał między wagonami kolejowymi, gdzie się okaleczył. Nikt nie uwierzył w te wyjaśnienia; delegaci postanowili okupować salę obrad do czasu przybycia prokuratora, po 24 godz. okupacja zakończyła się fiaskiem, prokurator nie przyjechał. Utworzono Oddziałowy KOWzP z Jerzym Wysockim na czele, zapisało się do niego ponad 700 osób. Delegaci odstąpili od pierwotnego zamiaru podjęcia strajku w Fastach.

 

Marek Kietliński

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry