Hasła rzeczowe

Maraton

"Maraton", podtytuł: „Biuletyn informacyjny NZS-AWF Gdańsk”, pismo wydawane przez działaczy NZS w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku 30 V 1988 – I/II 1989.

Ukazało się 5 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A5, drukowanych techniką offsetową. Od nr. 2 (z X 1988) miesięcznik z podtytułem: „Pismo środowiskowe NZS AWF”.

Brak danych o redakcji i autorach piszących pod pseudonimami.

W nr. 3-4 (XI-XII 1988) przedrukowano wywiad z Bogdanem Borusewiczem, fotoreportaż ze spotkania Lecha Wałęsy ze studentami AWF 21 XII oraz rozmowę z Aleksym Tomskym o stosunkach polsko-czeskich.

Kolportowany na terenie uczelni.

 

Wojciech Turek

Opcje strony

do góry