Hasła rzeczowe

Manifestacje w rocznicę Grudnia ’70 w Gdańsku 1977-1979

"Manifestacje w rocznicę Grudnia ’70 w Gdańsku 1977-1979", organizowane w Gdańsku przez środowiska KSS KOR, ROPCiO, RMP, SKS, WZZ. 16 XII 1977 działacze gdańskiej opozycji po raz pierwszy złożyli wieniec w miejscu, gdzie 7 lat wcześniej polegli stoczniowcy. W uroczystościach wzięło udział kilkaset osób. W 1978 władze podjęły działania prewencyjne: przeprowadzono zatrzymania czołowych działaczy opozycji na 48 godz., bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pod którą miał się odbyć planowany wiec, zamknięto. Mimo to 18 XII 1978 zebrało się tam ok. 2 tys. robotników. Pod ich naporem brama została otwarta i o 14.20, zgodnie z planem, rozpoczął się wiec, który trwał ok. 1 godz., uczestniczyło w nim wg organizatorów 4-5 tys. osób. Przemówienia wygłosili kolejno: Bożena Rybicka, Dariusz Kobzdej, Kazimierz Szołoch i Bogdan Borusewicz. Przed rocznicą w 1979 w całym kraju zatrzymano prewencyjnie przeważnie na 48 godz. 187 osób, 15 z nich otrzymało sankcje prokuratorskie – 1 mies. aresztu (cofnięte ostatecznie 19 XII). Pomimo to przed SG z inicjatywy RMP i WZZ złożono kwiaty i zapalono znicze. W uroczystościach (wg danych RMP) uczestniczyło ok. 5 tys. osób, do zebranych przemawiali D. Kobzdej, ks. Bronisław Sroka, Maryla Płońska i Lech Wałęsa.

W Warszawie zaplanowano na 17 XII 1979 po mszy św. przemarsz i uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem Jana Kilińskiego, jednak w wyniku prewencyjnych działań SB manifestację odwołano.

Grzegorz Waligóra

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry