Hasła rzeczowe

Marsz gwiaździsty w Białymstoku

"Marsz gwiaździsty w Białymstoku", 16 VII 1981 z inicjatywy ZR Podlaskiego odbyło się zebranie przedstawicieli KZ z Regionu, na którym podjęto decyzję o zorganizowaniu marszu protestacyjnego do Warszawy przeciw więzieniu osób za przekonania polityczne (w zw. z ponownym aresztowaniem działaczy KPN). Jednak już 19 VII ZR wycofał się z ustaleń, organizacji marszu podjął się nowo powstały Białostocki KOWzP. Władze uznały Białostocki KOWzP za organizację nielegalną. SB podjęła próbę zastraszania jej członków. Ostatecznie postanowiono zorganizować 17 VIII 1981 wiec protestacyjny w Białymstoku, a wymarsz do Warszawy grupy białostockiej rozpocząć z Wyszkowa. Nie zrealizowano jednak tych zamierzeń.

 

Marek Kietliński

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry