Hasła rzeczowe

Miejska Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze

Miejska Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, zawiązała się 9 IV 1989 podczas spotkania komitetów organizacyjnych „S” w zielonogórskich zakładach pracy. Jej celem było koordynowanie pracy związkowej, wymiana doświadczeń między komisjami zakładowymi „S”, udzielanie porad prawnych działającym lub powstającym komisjom zakładowym, doradztwo prawne, podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu prawa pracy, organizowanie doradztwa ekonomicznego, doradztwo i pomoc w zakładaniu międzyzakładowych organizacji związkowych.

Na przewodniczącego MKM został wybrany Andrzej Strożyk (reprezentant Zastalu), na zastępców przewodniczącego Halina Rymaszewska (Polska Wełna) i Wiesław Wysocki (Nowita), na sekretarza Ryszard Szporun (Lumel), funkcję rzecznika prasowego powierzono Jerzemu Wojtkowiakowi (PZU). Ponadto członkami MKM zostali Józef Augustyniak (rencista PTHW), Witold Kopecki (Zefam), Zenon Rożek (Falubaz), Jan Tomków (Polsport) i Edward Tuliszko (Teatr).

W VII 1989 MKM zrzeszał 68 organizacji związkowych z Zielonej Góry i okolic. W jej ramach funkcjonowały sekcje: interwencyjno-prawna, kulturalno-oświatowa oraz informacyjna. MKM współpracowała KO w Zielonej Górze, z organizacjami politycznymi i społecznymi oraz innymi strukturami ponadzakładowymi. Współpracowała również z posłami i senatorami z OKP, którzy kandydowali z listy KO „S” w Zielonej Górze. Od 1 VIII 1989 MKM wspólnie z KO w Zielonej Górze wydawała pismo „Biuletyn Miejski”. MKM była największą międzyzakładową strukturą „S” w województwie zielonogórskim.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry