Hasła rzeczowe

Miejska Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” w Kaliszu

Miejska Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” w Kaliszu, powołana 10 VI 1981 podczas pierwszej części spotkania ok. 170 delegatów z kaliskich zakładów pracy, przejęła funkcję MKZ; pierwszym przew. został Antoni Pietkiewicz, w skład Prezydium weszli: Bogusław Śliwa, Andrzej Wojkowski, Andrzej Orczykowski, Arkadiusz Fabjanowski, Jan Gawinecki, Henryk Piwowarczyk, Leonard Duszeńko, Jan Grębowski, w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Maria Piotrowska, Janusz Salamon, Bogdan Manikowski, Daniela Laskowska, Henryk Wysocki, do Zarządu Okręgu wybrano 31 osób. Wg oficjalnych danych Okręg Kaliski „S” zrzeszał w tym czasie 53 620 członków. Druga część obrad odbyła się 26 VI w Związkowym Domu Kultury „Solidarność”, wybrano przedstawicieli do władz regionalnych oraz delegatów na I KZD; 30 VI 1981 A. Pietkiewicz wszedł w skład ZR, 21 IX 1981 na przew. MKP powołano Marka Pawlaka z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, w skład Prezydium MKP weszli: Lucyna Prylińska, Leonard Duszeńko, Jan Gawinecki, Jan Grębowski, Tadeusz Chojnacki, Arkadiusz Fabjanowski, Andrzej Orczykowski, Andrzej Wojkowski; członkami Zarządu zostali: Mieczysław Adamczewski, Andrzej Blesmanowicz, Daniel Filar, Wiesław Frankowski, Andrzej Grzegorek, Alfred Haft, Mieczysław Janiak, Zbigniew Karbowski, Jacek Kościelniak, Wojciech Kościelniak, Mirosław Lewicki, Bogdan Lisowski, Zdzisław Małecki, Jan Marciniak, Stanisław Michalak, Jan Owczarczyk, Jan Owsiany, Wojciech Rzeźnicki, Józef Szala, Andrzej Węgrzyn, Jarosław Wilner.

 

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry