Hasła rzeczowe

Miejska Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” w Kępnie

Miejska Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” w Kępnie, powołana 28 XI 1980 przez delegatów 27 KZ (w miejsce MKZ, powołanej 18 X 1980 przez przedstawicieli 9 KZ, w składzie Prezydium: przew. Czesław Wojkowski, wiceprzew. Stanisław Kubiak, Stefan Jamroży, sekretarz Konrad Szymański, członek – Kazimierz Długowski; MKZ opowiadał się za przynależnością Kępna do Regionu Dolnośląskiego), w składzie Prezydium: przew. Konrad Szymański, wiceprzew. Józef Handrysik, Józef Konarski, Dominik Kowalczyk, sekretarz Maria Bykowska, członkowie: Bolesław Iracki, Lech Kolankiewicz, Józef Kwiatkowski, Stanisław Matuszczak, Franciszek Miś, Marian Siubak, Kazimierz Wieczorek. MKP współpracowała z MKZ Wrocław i MKZ Kalisz. 29 XI powiadomiono Naczelnika Miasta i Gminy w Kępnie Ryszarda Przybylskiego o powstaniu Komisji i wystąpiono z wnioskiem o przydział lokalu. Dopiero po interwencjach MKZ w Kaliszu i wojewody kaliskiego otrzymano w II 1981 lokal zastępczy, który 19 II poświęcił ks. prałat Henryk Magnuszewski. O przydziale stałego lokalu Naczelnik poinformował MKP 5 XI 1981, jednak ze względu na ówczesną sytuację polityczną działacze MKP nie zgłosili się po jego odbiór i podpisanie umowy. Pomimo trudności lokalowych prowadzono statutową działalność, 15 V 1981 odbyło się WZD „S” Ziemi Kępińskiej, powołano Prezydium w składzie: przew. Konrad Szymański, wiceprzew. Włodzimierz Jędrasik, Wiesław Kołodziejczyk i Józef Handrysik, sekretarz Teresa Ochędzan, 10 członków: Bolesława Irackiego, Józefa Konarskiego, Małgorzatę Kosmalską, Józefa Krawczyka, Józefa Majaka, Józefa Promnego, Krzysztofa Rudzińskiego, Jana Samulskiego, Mariana Siubiaka i Ryszarda Waszaka; wybrano 27 delegatów na WZD Województwa Kaliskiego, reprezentujących 10 tys. członków „S” Ziemi Kępińskiej.

 

Grażyna Schlender

Kępno, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry