Hasła rzeczowe

Miejska Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” w Ostrowie Wielkopolskim

Miejska Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” w Ostrowie Wielkopolskim; pierwszą strukturą „S” w Ostrowie Wlkp. była działająca krótko MKZ. 8 X 1980 powołano Miejską Komisję Porozumiewawczą, jej władze tworzyli: przew. Jacek Hadaś (Przedsiębiorstwo Transportu Sanitarnego Łączności), wiceprzew. Józef Wróbel (Zakłady Automatyki Przemysłowej Mera-ZAP), sekretarz Leonard Madeyski (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego), członek – Mariusz Kubiak (Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii Miejskiej Inżynieria). 10 X 1980 prezydent miasta, Grzegorz Woźny, przydzielił Miejskiej Komisji Porozumiewawczej „S” lokal przy ul. Świerczewskiego. Pocz. praca Komisji polegała na plakatowaniu miasta i rejestrowaniu powstających KZ (część z nich rejestrowała się w Poznaniu); w III 1981 ostrowska Miejska Komisja Porozumiewawcza wspólnie z kaliskim MKZ powołała Komisję ds. Regionalizacji, nast. zwołała zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w którym uczestniczyło 296 delegatów reprezentujących 35 tys. członków „S” z b. pow. ostrowskiego; w wyborach na przewodniczącego ubiegało się 40 kandydatów, do 2. tury przeszli: Leonard Madeyski i Jacek Hadaś, przew. został J. Hadaś; zmieniono nazwę Komisji na Międzyzakładową Komisję Porozumiewawczą (która przekazała wówczas 10 tys. zł na rzecz Caritasu i udzieliła pomocy ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech). 28 IV przy ostrowskiej Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej utworzono Regionalną Komisję Wyborczą, która w VI 1981 przygotowała w świetlicy ostrowskiego ZOZ 1. turę WZD Województwa Kaliskiego.

 

Grażyna Schlender

Ostrów Wielkopolski, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry