Hasła rzeczowe

Miejska Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” w Ostrzeszowie

Miejska Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” w Ostrzeszowie, powstała 23 X 1980 z inicjatywy trzech największych zakładów Ostrzeszowa: Fabryki Urządzeń Mechanicznych Ponar, Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet i Fabryki Aparatury Elektrycznej Ema-Elfa, z siedzibą w Ponarze; w skład Prezydium weszli: przew. Kazimierz Obsadny (Ponar) oraz Jerzy Cempel (Agromet), Czesław Pilarek (Ponar), Zygmunt Szczepaniak (Spółdzielnia Wielobranżowa), Henryk Kasprzak. W XII 1980 do MKP należało 17 KZ reprezentujących ok. 5 tys. członków „S” (na 7,5 tys. zatrudnionych ogółem w mieście). 12 V 1981 w wyniku przeprowadzonych wyborów do MKP przew. został Czesław Pilarek, w skład Prezydium weszli: Stanisław Bojszczak, Jerzy Cempel, Alojzy Stambuła, Kazimierz Obsadny, delegatem na I KZD wybrano K. Obsadnego; podjęto uchwały, m.in.: przew. i sekretarz MKP – na etatach, w KZ pozostaje 70% składek, 10% otrzymuje MKP w Ostrzeszowie, 20% MKZ w Kaliszu. 19 XI 1981 MKP podjęła decyzję o reorganizacji: powołano Zarząd Okręgu jako ciało ustawodawcze, w jego skład wchodzili m.in. przewodniczący wszystkich KZ - z funkcją doradczą, oraz wybieralni członkowie – z prawem do głosowania; 9-osobowe Prezydium pełniło funkcje wykonawcze. Do 13 XII 1981 nowe władze ostrzeszowskiej „S” nie rozpoczęły działalności.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry