Hasła rzeczowe

Miejski Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Krotoszynie

Miejski Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Krotoszynie, powstał 12 X 1980, używano także nazwy Miejska Komisja Koordynacyjna, nast. Miejski Komitet Koordynacyjny; przew. Zygmunt Wudarski (WSM PZL Delta). W III 1981 w związku z kryzysem bydgoskim na krótko przekształcił się w MKS z siedzibą w Krotoszyńskich Zakładach Mięsnych. 20 V i 1 VI 1981 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, przew. został Zygmunt Wudarski, sekretarzem – Zbigniew Moraś, skarbnikiem – Aleksandra Osuch, w skład władz wybrano 12 osób, spośród których do Prezydium weszli: Janusz Grzymski, Janusz Kosiarski, Tadeusz Żmuda, Kazimierz Ratajski. Krotoszyńskie KZ rejestrowały się pocz. w Kaliszu, Poznaniu i Wrocławiu, w V 1981 MKZ Krotoszyn opowiedział się za MKZ Kalisz; w rejonie krotoszyńskim wyróżniała się działalnością „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Zdunach.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Krotoszyn

Opcje strony

do góry