Hasła rzeczowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe w Warszawie

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe w Warszawie (MPT), powstało po II wojnie światowej. W l. 70. dysponowało dwiema bazami: na Ochocie przy ul. Wery Kostrzewy (obec. Bitwy Warszawskiej 1920 r.) i na Grochowie przy ul. Chrzanowskiego. We IX 1980 w MPT powstał NSZZ „S”. W 1980-1981 przew. KZ i członkiem ZR Mazowsze był Dominik Tyburski, a zastępcą Jerzy Rudziński. Delegatem na I KZD był D. Tyburski. Po 13 XII 1981 dotychczasowa struktura związku została rozbita i w bazach powstały odrębne grupy, prowadzące działalność konspiracyjną. W bazie na Ochocie byli to: Leon Klamann, Stanisław Chrupek, Krystyna Tyburska, Jan Zajda, Stanisław Gadomski, Andrzej Bischoff, Sławomir Zaręba, Eugeniusz Kosowski, Marian Szeliga i Jan Wojciechowski; w bazie na Grochowie: Alfred Rosłoń, Maciej Szaszkiewicz, Janusz Skrzypczyński, Waldemar Liberadzki i Bohdan Głuszkowski. Grupy te nawiązały ze sobą współpracę, a w I 1982 połączyły się, tworząc Tymczasowy Komitet Założycielski, który do 1989 działał w składzie: L. Klamann, S. Chrupek, K. Tyburska, J. Zajda, S. Gadomski, A. Bischoff, S. Zaręba, A. Rosłoń, B. Głuszkowski, J. Wojciechowski. Funkcję przewodniczącego od 13 XII 1981 do X 1983 pełnił D. Tyburski, ukrywając się jednocześnie dzięki pomocy związkowców z MPT. Po ujawnieniu D. Tyburskiego Komitet nie wyłonił przewodniczącego. W I 1982 A. Rosłoń został przedstawicielem MPT w MKK. Działalność Tymczasowego Komitetu Założycielskiego skupiała się na: organizowaniu transportu dla podziemnych struktur w regionie, zbieraniu składek na działalność związkową i świadczenie statutowej pomocy związkowej, pomocy represjonowanym i ich rodzinom, współpracy z Komitetem Prymasowskim (rozwożenie paczek), udziale delegacji MPT w Mszach za ojczyznę, druku i kolportażu „Głosu Wolnego Taksówkarza” czy akcjach ulotkowych. Od XII 1981 do 1989 Komitet współpracował też z Duszpasterstwami Ludzi Pracy. Internowani pracownicy MPT: Roman Podgórski, internowany 9 V 1982, zwolniony z internowania 23 VII 1982; Zbigniew Studniewski, internowany 13 XII 1981, zwolniony 24 XII 1981. Uwięzieni pracownicy MPT: L. Klamann, aresztowany 11 IV 1984 i przetrzymywany w AŚ przy ul Rakowieckiej w Warszawie do 21 VII 1984, zwolniony na mocy amnestii; J. Zajda, aresztowany 21 VI 1985, zwolniony z aresztu w XI 1985 i skazany wyrokiem Sądu Rejonowego na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata. W 1988 Tymczasowy Komitet Założycielski stworzył grupę inicjatywną, która zorganizowała „S” w MPT. Od X 1989 do III 1990 przewodniczącym KZ był L. Klamann.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry