Hasła rzeczowe

Miesiące

„Miesiące”, podtytuł: „Przegląd Związkowy”, pismo o charakterze publicystycznym wydawane w 1981 przez NSZZ „S” Region Środkowo-Wschodni. We IX 1981 wydano i rozkolportowano nr 1, obj. 116 s., format A5, druk na offsecie, nakł. 7,5 tys. egz.; poświęcony w całości strajkom z VII 1980 na Lubelszczyźnie. Wydrukowany nakł. n-ru 2–3 (obj. co najmniej 178 s.) zawierający publicystykę o tematyce historycznej, politycznej i ekonomicznej, został przejęty przez SB 13 XII 1981 i zniszczony (reprint n-ru odtworzony w 2005 w oparciu o ocalały egz. redakcyjny). W redakcji: Adam Stanowski (redaktor nacz.), Michał Zieliński (z-ca), Wojciech Arkuszewski, Wojciech Chudy (sekretarz), Janusz Drob, Radosław Drwal, Hanna Filipkowska, Andrzej Kaczyński, Krzysztof Michałkiewicz, Andrzej Niewczas, Władysław Panas, Jan Pomorski, Zdzisław Szpakowski, Janusz Szulakowski (oprac. graf. i redaktor techn.), Elżbieta Wolicka; od n-ru 2–3 także: Bronisława Jurkowska i Krzysztof Paczuski. Kolportowane przez „S” Regionu Środkowo-Wschodniego.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry