Hasła rzeczowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe, powstało w Warszawie po II wojnie światowej. W l. 70. dysponowało dwiema bazami: na Ochocie przy ul. Wery Kostrzewy (obecnie Bitwy Warszawskiej 1920 r.) i na Grochowie przy ul. Wojciecha Chrzanowskiego. We IX 1980 w MPT założono „S”. 1980–1981 przew. KZ był Dominik Tyburski (członek ZR Mazowsze, delegat na I KZD), z-cą Jerzy Rudziński.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w bazach powstały odrębne grupy prowadzące działalność konspiracyjną. W bazie na Ochocie: Leon Klamann, Stanisław Chrupek, Krystyna Tyburska, Jan Zajda, Stanisław Gadomski, Andrzej Bischoff, Sławomir Zaręba, Eugeniusz Kosowski, Marian Szeliga i Jan Wojciechowski; w bazie na Grochowie: Alfred Rosłoń, Maciej Szaszkiewicz, Janusz Skrzypczyński, Waldemar Liberadzki i Bohdan Głuszkowski. Grupy te nawiązały ze sobą współpracę, w I 1982 połączyły się, tworząc TKZ, który do 1989 działał w składzie: L. Klamann, S. Chrupek, K. Tyburska, J. Zajda, S. Gadomski, A. Bischoff, S. Zaręba, A. Rosłoń, B. Głuszkowski, J. Wojciechowski. Do X 1983 funkcję przew. pełnił ukrywający się D. Tyburski, po jego ujawnieniu się TKZ nie wyłonił przew.; w I 1982 A. Rosłoń został przedstawicielem MPT w MKK. Działalność TKZ skupiała się na organizowaniu transportu dla podziemnych struktur w regionie, zbieraniu składek na działalność związkową i świadczenie statutowej pomocy związkowej, pomocy represjonowanym i ich rodzinom, współpracy z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom (rozwożenie paczek), udziale w mszach za Ojczyznę, druku i kolportażu „Głosu Wolnego Taksówkarza” i akcjach ulotkowych. TKZ współpracował z Duszpasterstwami Ludzi Pracy. Pracownicy MPT uczestniczący w działalności związkowej, nast. konspiracyjnej, byli rozpracowywani i represjonowani, m.in. 2 internowano (Roman Podgórski, Zbigniew Skudniewski), kilku in. aresztowano i osądzono, (np.: L. Klamanna aresztowano 11 IV 1984, 21 VII 1984 został zwolniony na mocy amnestii; J. Zajdę aresztowano 21 VI 1985, zwolniono w XI 1985, skazany przez Sąd Rejonowy w Warszawie na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu). W 1988 TKZ stworzył grupę inicjatywną, która organizowała jawną „S” w MPT. X 1989 – III 1990 przew. KZ był L. Klamann.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry