Hasła rzeczowe

Międzyzakładowa Komisja Organizacyjna NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego

Międzyzakładowa Komisja Organizacyjna NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego, powołana 12 II 1989. W jej skład wchodzili przedstawiciele reaktywowanych struktur związkowych największych zakładów pracy w Regionie: Zbigniew Baranowski, Wiesław Brycki, Mirosław Doroszuk, Mirosław Jankowski, Józef Mackiewicz, Sylwester Mierzejewski, Andrzej Młotkowski, Piotr Musiał, Stanisław Nowicki, Leszek Pirga, Wiesław Rondomański, Andrzej Smoliński, Piotr Wiosło. W domu parafialnym kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie uruchomiono Punkt Informacyjno–Konsultacyjny. 25 II 1989 ukonstytuowała się Grupa Robocza MKO (przew. W. Brycki, S. Mierzejewski, L. Pirga, W. Rondomański, A. Smoliński), o czym 14 III poinformowano wojewodę olsztyńskiego. 28 III 1989 członkowie MKO wzięli udział w spotkaniu przedstawicieli środowisk opozycyjnych (tzw. koncert Vivaldiego), podczas którego rozpoczęto przygotowania do utworzenia regionalnego KO. 9 IV 1989 przedstawiciele MKO weszli w skład powołanego KO „S” Regionu Warmińsko-Mazurskiego, 15 IV MKO objęła patronatem akcję wyborczą do Sejmu i Senatu, wezwała członków „S” do wsparcia kampanii wyborczej KO „S”. Od 17 IV 1989 siedziba MKO znajdowała się przy ul. Dąbrowszczaków 10 w Olsztynie. W V 1989 MKO przekształciła się w TZR.

Renata Gieszczyńska

Olsztyn, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry