Hasła rzeczowe

Międzyzakładowa Komisja Porozumiewawcza w Sycowie

Międzyzakładowa Komisja Porozumiewawcza w Sycowie. Pierwsze jawne ogniwo „Solidarności” na terenie ziemi sycowskiej powstało w 1989 w Międzyborzu. 6 IV rozpoczęła tam oficjalną działalność Tymczasowa Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S”. Komisja, której przewodniczącym był Tadeusz Połosak, została zarejestrowana w Regionie Wielkopolska Południowa pod numerem 17489. Decyzję o wznowieniu jawnej działalności Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Sycowie podjęto na zebraniu 11 IV 1989 w Domu Parafialnym w Sycowie. W spotkaniu tym, prócz władz MPK z 1981, udział wzięli przedstawiciele 13 lokalnych zakładów pracy. Według WUSW, zebranie to miało być „zabezpieczone operacyjnie” (inwigilowane). W skład tymczasowego zarządu MKP weszli: przewodniczący - Zygmunt Rolicz, wiceprzewodniczący – Zbigniew Pogrzebski, sekretarz – Anna Maria Trela, skarbnik – Anna Pajdzik oraz członkowie: Zdzisław Biernat i Leonard Byś.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry