Hasła rzeczowe

Międzyzakładowa Komisja Założycielska NSZZ „Solidarność” w Pleszewie

Międzyzakładowa Komisja Założycielska NSZZ „Solidarność” w Pleszewie, powstała 14 XI 1980, otrzymała lokal w Domu Kultury; w skład władz MKZ wchodziło 11 osób, Prezydium tworzyli: przew. Krzysztof Szac, wiceprzew. Józef Strumpf, sekretarz Gabriela Stefaniak; wkrótce zmieniła nazwę na Międzyzakładowy Komitet Założycielski, w XII 1980 na Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny. Od I 1981 wspólnie z władzami miasta wydawano czasopismo „Orędownik Pleszewski”. Przedstawiciele MKZ/MKK uczestniczyli w zebraniach MKZ Poznań, MKZ Kalisz i Miejskiej Komisji Porozumiewawczej Ostrów Wlkp. W III 1981 w zw. z kryzysem bydgoskim MKK na krótko przekształcił się w MKS z siedzibą w Pleszewskiej Fabryce Aparatury Przemysłu Spożywczego Spomasz. 26 VI 1981 odbyło się I WZD MKK „S” Ziemi Pleszewskiej, wybrano nowe władze, w skład Prezydium weszli: przew. Krzysztof Szac, członkowie – Kryspin Kuberka, Stanisław Kuczyński, Zdzisław Skałecki. Pleszewska „S” gromadziła wówczas ponad 8100 członków, należących do 42 KZ na terenie Pleszewa i okolic.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry