Hasła rzeczowe

Międzyzakładowy Komitet „Solidarności” Ziemi Gostynińskiej

Międzyzakładowy Komitet „Solidarności” Ziemi Gostynińskiej, utworzony 13 XII 1987. Jego gł. celem było reaktywowanie działalności związkowej w Gostyninie i okolicy. W składzie komitetu: Jan Głodowski, Lech Kopeć, Sylwester Mosakowski, Jan Żuchowski we współpracy z Zygmuntem Gerulą, Jerzym Lendzionem, Kazimierzem Piusem, Eugeniuszem Stęplewskim i Zbigniewem Zdrodowskim; nie wybrano przew., decyzje podejmowano kolektywnie. MKS ZG podjął szeroko zakrojoną akcję informacyjną. Zorganizowano sieć kolportażu wydawnictw podziemnych, utworzono TKZ w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego Polam, z przew. L. Kopciem. MKS ZG podjął współpracę z MRKS Region Płock i RKW Ziemi Kutnowskiej, w I 1989 wszedł do RKW jako struktura afiliowana; delegat Gostynina w RKW: L. Kopeć, członek Komisji Rewizyjnej RKW: E. Stęplewski. Po rozwiązaniu w tym samym roku RKW Ziemi Kutnowskiej i utworzeniu w Płocku MKO „S”, MKS ZG został rozwiązany, a jego struktury w 1 poł. 1989 weszły do MKO w Płocku.

 

Jacek Pawłowicz

Gostynin, Region Płock

Opcje strony

do góry