Hasła rzeczowe

Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „S” w Szczytnie

Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „S” w Szczytnie, podporządkowany MKZ w Gdańsku, założony 14 X 1980 przez przedstawicieli 18 zakładów Szczytna, m.in. Unitra-Cemi, Państwowego Zakładu Przemysłu Lniarskiego Lenpol, PKS i Fabryki Mebli. Prezydium MKK: Witold Szypszak – przewodniczący (Unitra-Cemi), Wiesława Enerlich (PZPL Lenpol), Szymon Fijałkowski (PKS), Józef Buliński (Unitra-Cemi), Ryszard Nastalski (PZPL Lenpol). 10 I 1981 pracownicy większości zakładów w Szczytnie nie przyszli do pracy. 15 I 1981 na wniosek MKZ w Olsztynie MKK NSZZ „S” przeprowadziła 4-godzinny strajk ostrzegawczy, domagając się odwołania Edmunda Wojnowskiego, I Sekretarza KW PZPR w Olsztynie. 22 I 1981 zakłady Szczytna przystąpiły do strajku. Duża aktywizacja MKK nastąpiła w związku z wydarzeniami w Bydgoszczy, we wszystkich zakładach ogłoszono stan gotowości strajkowej, wszystkie zakłady zostały oflagowane, jednocześnie przeprowadzono akcję plakatową z żądaniem zwolnienia więźniów politycznych i ukarania winnych śmierci ofiar Grudnia ’70.

Od I 1981 nastąpiła dwoistość w podległości MKK. Część zakładów, których jednostki nadrzędne znajdowały się w Olsztynie, podporządkowały się MKZ w Olsztynie, pozostałe MKZ w Gdańsku, co zablokowało utworzenie MKZ w Szczytnie. Dopiero 25 III 1981 MKK NSZZ „S” w Szczytnie jako Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna podporządkował się MKZ w Olsztynie. Prezydium MKK: Jerzy Baran, Eugeniusz Borawski, którzy byli przedstawicielami MKK w MKZ w Olsztynie, oraz Józef Kusztal, Edmund Kuciński – doradca prawny, Barbara Wiśniewska i Szymon Fijałkowski. Jednakże nadal część KZ, w tym Unitra-Cemi, uznawała MKZ w Gdańsku jako organ nadrzędny do VI 1981. Przedstawicielami MKK zostali: Józef Buliński, Wiesław Wierzbowski, Jolanta Jeziorak, Kazimierz Kołodziejski, Szymon Fijałkowski, Józef Kusztal, Jerzy Baran, Jan Gołębiewski, Ryszard Kasprzak i Leszek Kostrzewa. Do MKK dokooptowano również jako doradcę MKZ – Huberta Syrwida.

MKK wystąpiła z wnioskiem przekazania budynku KM PZPR w Szczytnie na potrzeby przedszkola, doprowadziła do odwołania dyrektora technicznego PZPL Lenpol oraz przekazała do MKZ w Olsztynie materiały obciążające prezydenta Olsztyna, wcześniej dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych w Szczytnie. Podjęto prace nad poprawą sytuacji w oświacie inicjatywę ograniczenia sprzedaży alkoholu. 28 VI 1981 na wniosek MKK na Placu Juranda odprawiono uroczystą mszę w intencji ofiar wydarzeń poznańskich w 1956, co nabrało szczególnego znaczenia, gdyż ówczesnym komendantem Wyższej Szkoły Oficerskiej MO był płk. Biczysko – komendant KW MO w Poznaniu w 1956.

Po utworzeniu ZR Warmińsko-Mazurskiego w VI 1981 MKK została jednym z 14 oddziałów terenowych, a Wiesław Wierzbowski został 18 XI 1981 członkiem Prezydium.

SO krypt. Enklawa nr 11866 wszczęta 2 I 1981 włączona do SO krypt. Krąg nr 11735 dot. MKZ NSZZ „S” w Olsztynie 29 V 1982.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Szczytno

Opcje strony

do góry