Hasła rzeczowe

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie. Przejściowa struktura organizacyjna NSZZ „S”, powołana 25 IX 1980 w Bielsku-Białej na otwartym zebraniu przedstawicieli 46 komitetów założycielskich (komisji robotniczych) z terenu Bielska-Białej i woj. bielskiego. Pracami MKZ kierowało 16-osobowe prezydium: Patrycjusz Kosmowski (WPK), Antoni Włoch (FSM), Roman Pisulak (Transbud), Kazimierz Szmigiel (FSM), Andrzej Zając (Metalplast), Marek Wojtas (Befama), Zdzisław Mnich (rencista), Ewa Szostakowska (PZL), Wacław Szlegr (Zakład Energetyczny), Jerzy Hilbrycht (MKZ Żywiec), Jerzy Urbańczyk (Zakłady Chemiczne Oświęcim), Henryk Juszczyk (Befama), Wiesław Wróbel (Befa), Krzysztof Kierepka (Bielska Dzianina), Marek Misiorowski (NBP), Stanisław Świerczek (Apena). Od X 1980 MKZ organizował cotygodniowe zebrania przedstawicieli zakładów pracy z całego regionu. W XII 1980 MKZ rozpoczął wydawanie regionalnego biuletynu pt. „Solidarność Podbeskidzia”. W I 1981 wybrane zostało prezydium MKZ: Patrycjusz Kosmowski – przewodniczący, Antoni Włoch – wiceprzewodniczący, Wacław Szlegr – wiceprzewodniczący oraz członkowie Prezydium: Andrzej Zając, Marek Wojtas, Wiesław Wróbel i Henryk Juszczyk. W okresie podbeskidzkiego strajku generalnego (26 I – 6 II 1981) MKZ został przekształcony w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ „S”, a jego skład powiększony do 107 osób, reprezentujących łącznie 54 największe zakłady pracy. Powtórnie MKZ przekształcił się w MKS w okresie kryzysu bydgoskiego III 1981. MKZ funkcjonował do 29 V 1981, dnia w którym podczas I Walnego Zebrania Delegatów Regionu wybrany został Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „S”.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry