Hasła rzeczowe

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Jarocinie

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Jarocinie, powstał 15 IX 1980, z siedzibą pocz. na terenie Jarocińskich Zakładów Przemysłu Maszynowego Leśnictwa Jaroma, od połowy XI 1980 w przydzielonym „S” lokalu przy ul. PPR (obecnie ul. kard. Stefana Wyszyńskiego); przew. został Andrzej Siankowski, wiceprzew. Jerzy Walczak, skarbnikiem Leszek Dąbrowski; do jarocińskiego MKZ należało ponad 100 Komitetów Założycielskich, reprezentujących ok. 30 tys. członków „S”. 17 IX 1980 przedstawiciele MKZ uczestniczyli w Gdańsku w ogólnopolskim spotkaniu, na którym powołano KKP z przew. Lechem Wałęsą, a NSZZ przyjął nazwę „Solidarność”. 25 XI 1980 MKZ powołał Komisję Koordynacyjną Województwa Kaliskiego: próbowano utworzyć region obejmujący woj. kaliskie z siedzibą w Jarocinie lub włączyć woj. kaliskie w tworzące się struktury Regionu Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu. Próby te nie powiodły się. 13 III 1981 odbył się I zjazd MKZ, wybrano 7-osobowe Prezydium w składzie: przew. Stanisław Szymczak (Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Kotlin), wiceprzew. Andrzej Sankowski (Zakłady Przemysłu Maszynowego Leśnictwa Jaroma) i Jerzy Krysiak (Izolacja Jarocin), członkowie – Romuald Frąckowiak (Oświata i Wychowanie Koźmin), Jerzy Wojtysiak (Jarocińska Fabryka Mebli), Jerzy Walczak (Jaroma), Zbigniew Wawrzyniak (ZOZ Jarocin). MKZ negocjował z władzami Jarocina w sprawach zgłaszanych przez załogi zakładów i skupiał się na problemach lokalnych, np. bezskutecznie usiłował pozyskać budynek PZPR w Jarocinie na potrzeby służby zdrowia. 15 VI 1981 MKZ (na podstawie uchwały podjętej 19 II 1981) ponownie wystąpił z inicjatywą przyłączenia rejonu jarocińskiego do Regionu Wielkopolska, z zachowaniem dotychczasowych kompetencji dot. rejestracji zakładowych ogniw związkowych na obszarze w przyszłości określonym uchwałą ZR Wielkopolska, swobody działania finansowego (z przekazywaniem do ZR 50% składek z 25% otrzymywanych przez MKZ z wpływów w zakładach), od ZR oczekiwano pomocy prawnej i szkoleniowej. 29 VI 1981 podczas I tury obrad związkowców z jarocińskiej „S”, m.in. wybrano delegatów na I WZD w Poznaniu oraz po 6 kandydatów do ZR i na I KZD. Podczas I WZD Regionu Wielkopolska (11-13 VII 1981) z tych 6-osobowych list wybrano po 3 osoby; w skład ZR weszli: Bolesław Brajer (Spomaszu Pleszew), Stanisław Kończalik (ZPO Jarkon Jarocin) i przew. MKZ Jarocin – Stanisław Szymczak (Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kotlin; delegatami na I KZD zostali: S. Kończalik, S. Szymczak oraz Władysław Proć (kierowca mechanik z PKS Jarocin). MKZ Jarocin (administracyjnie należący do woj. kaliskiego) wszedł ostatecznie w skład Regionu Wielkopolska. 15 X 1981 odbyła się II tura jarocińskiego MKZ, w wyniku wyborów uzupełniających w skład Prezydium weszli: Jan Olejnik (z Koźmina) i Jerzy Zawisła (z JZP Izolacja), który został także wiceprzew. MKZ w Jarocinie.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry