Hasła rzeczowe

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Kaliszu

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Kaliszu, powstał 29 IX 1980 w wyniku porozumienia 10 kaliskich zakładów pracy: Fabryki Wyrobów Runowych Runotex, Spółdzielni Pracy Stolarz, Kaliskich Zakładów Koncentratów Spożywczych Winiary, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego Polo, Wytwórni Urządzeń Komunikacyjnych, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów w Kaliszu z siedzibą w Borowie, Kombinatu Budowlanego, WSK PZL Kalisz, Zakładów Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa; w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MKZ Wrocław z Adamem Skowrońskim na czele; wybrano Prezydium MKZ w składzie: przew. MKZ Antoni Pietkiewicz (Kombinat Budowlany Krzysztof Radziłłowicz (WSK PZL), Andrzej Orczykowski (FWR Runotex), Marek Stasiewicz (ZMER), Bogusław Śliwa (Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Krotoszynie), Walenty Wawrzyniak (WUKO), Jan Gawinecki (KZKS Winiary); od 1 XII w skład prezydium weszli: Stanisław Słodkiewicz, Jan Grębowski, Henryk Piwowarczyk i Zdzisław Małecki; w XI 1980 zrezygnowali z prezydium Andrzej Orczykowski i Jan Gawinecki – wybrani na przewodniczących KZ, 21 III 1981 zrezygnowali: K. Radziłowicz, M.. Stasiewicz W. Wawrzyniak. MKZ zarejestrował się w KKP w Gdańsku. 1 X otrzymano lokal z telefonem i powielaczem przy ul. Staszica 28, konto i kredyt. 18 X wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: przew. Andrzej Wojkowski, Marian Banaszak, Józef Gola, Władysław Urbaś. 7 XI MKZ (skupiał wówczas 40 KZ) podpisał porozumienie z Prezydentem Kalisza w spr. współpracy. Zebrania MKZ odbywały się raz w tygodniu; utworzono: Dział Szkoleń – odpowiedzialny A. Pietkiewicz, od l XII 1980 Jan Grębowski; Zespół Interwencyjny – M. Stasiewicz, od 1 I 1981 przekształcony w Zespół Przestrzegania Praworządności kierowany przez Macieja Pawlaka, Dział ds. Koordynacji Sekcji Zawodowych i Branżowych oraz Dział Informacyjny, kierowany przez B. Śliwę, wydawał m.in. „Solidarność. Pismo MKZ NSZZ «Solidarność» woj. kaliskiego” oraz „Wiadomości Dnia”, w czasie kryzysu bydgoskiego „Serwis Informacyjny” i „Biuletyn Nocny”; Kancelarię i Kasę prowadził Ryszard Grzeliński, księgowość – K. Radziwiłłowicz, od 1 V 1981 E. Jakubczak, Dział Administracyjno-Gospodarczy – Marek Stasiewicz, od 20 III Stanisław Słodkiewicz; Dział Spraw Osobowych – A. Pietkiewicz; w Dziale Poligrafii zatrudniono 2 osoby: Janusza Pietkiewicza i Marka Brelińskiego. MKZ współpracował z KIK, SD, Związkiem Młodzieży Demokratycznej, ZHP, zwłaszcza z drużynami Nieprzetartego Szlaku, i Kręgiem Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. 2 XII 1980 Prezydent Kalisza powołał mieszany 6-osobowy zespół ds. wypracowywania form współdziałania władz miasta i MKZ oraz skarg i wniosków; w skład zespołu weszli z MKZ: K. Radziłłowicz, M. Stasiewicz i B. Śliwa. Kaliski MKZ prowadził działalność statutową (m.in. rejestrowanie KZ), udzielał porad organizacyjno-prawnych, wydawał prasę, drukował i rozprowadzał publikacje „S”, organizował szkolenia (m.in. ogólnopolskie szkolenie dla poligrafów z udziałem Mirosława Chojeckiego), prelekcje i spotkania (m.in. z Leszkiem Nowakiem, Adamem Michnikiem i Jackiem Kuroniem), organizował konferencje (m.in. nt. Alternatywny program reformy gospodarczej kraju, Samorząd pracowniczy gwarantem odnowy gospodarczej), koordynował walkę o wolne soboty, przygotowywał protesty (gł. ws. zaopatrzenia); w III 1981 utworzył pierwszy w Polsce Związkowy Dom Kultury „Solidarność”; w tymże miesiącu w zw. z kryzysem bydgoskim MKZ na krótko przekształcił się w MKS i miał swoją siedzibę na terenie FWR Runotex w Kaliszu; organizował uroczystości (m.in. z okazji 10. rocznicy Grudnia ’70, 25-lecia Czerwca ’56, 11 Listopada i 3 Maja). MKZ w ; w VI 1981 doprowadził do zwołania I WZD Województwa Kaliskiego i utworzenia Regionu Wielkopolska Płd. z siedzibą w Kaliszu.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry