Hasła rzeczowe

Monitorek Dolnośląski

"Monitorek Dolnośląski", podtytuł „Pismo czasu staniu wojennego – półtygodnik”, jedno z pierwszych pism stanu wojennego. Tytuł i podtytuł stanowiły aluzję do jedynej gazety, wydawanej oficjalnie we Wrocławiu po 13 XII 1981. Pomysł utworzenia pisma powstał po złamaniu strajku we wrocławskich zakładach Mostostal.

W redagowaniu brali udział: Dariusz Bukowski, Jarosław Hyk, Leszek Statkiewicz i Andrzej Tomczyk.

Nr 1 ukazał się 27 XII 1981, nr 2 – 3 I 1982. Kolejny wydawany został 4 I 1982 pod tytułem „Biuletyn – Podaj Dalej” a w jego redagowaniu wzięli udział także Andrzej Dudczenko i Michał Lewandowski.

Ukazały się 3 nr o obj. 2 s. w formacie A4, powielane z matryc białkowych w nakładzie 600-800 egz.

Po przerwaniu wydawania tego pisma jego twórcy kontynuowali działalność w innych podziemnych inicjatywach wydawniczych.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry