Hasła rzeczowe

Mysia 5

Mysia 5, wydawnictwo działające 1983/1984 – X 1984, powstałe z inicjatywy Agnieszki i Marka Krawczyków oraz Ewy i Marka Lachowskich; w jego działalność zaangażowali się także Jarosław Nakielski i Grzegorz Sędek. Nazwa, nawiązująca do adresu Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Wydawnictw, miała ''przełamać jego powagę''. Charakterystyczne logo, siedzącą myszkę, zaprojektowała A. Krawczyk. Książki drukowano na offsecie, w nakł. co najmniej 1 tys. egz. Większość prac, w tym skład, wykonywano w mieszkaniu E. i M. Lachowskich (przy ul. Bogusławskiego). Projekt okładek i kolportaż: A. Krawczyk. Mysia 5 sygnowała kilka tytułów, w tym: ''Zagadkę śmierci Stalina'' Abdurachmana Awtorchanowa, ''Dzieje Kościoła rzymsko-katolickiego w Czechach i na Morawach 1948-1978'', ''Memoriał do Komisji Praw Człowieka ONZ. Dokumenty Komitetu Helsińskiego w Polsce: marzec 1984'' oraz ''Oskarżoną „Solidarność”''. W X 1984 doszło do wpadki, najprawdopodobniej wskutek denuncjacji przypadkowej osoby, skonfiskowano cały nakład jednej z pozycji i zatrzymano A. Krawczyka i M. Lachowskiego.

Justyna Błażejowska

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry