Hasła rzeczowe

Myśl Niezależna

"Myśl Niezależna", pismo młodzieży IX LO w Gdańsku wydawane od 25 IV 1984 (w IX LO powstało najwięcej pism podziemnych w Gdańsku: oprócz „Myśli Niezależnej” „Mury”, „Monit” i „Milo”).

Ukazało się prawdopodobnie 10 nr. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie 300-600 egz.

W składzie redakcji: Jarosław Bartoszuk (ps. Mariusz), Krzysztof Grynder (aresztowany i skazany), Wojciech Jankowski, Krzysztof Kosakowski, Dariusz Zarzycki i Dariusz Krawczyk, we współpracy z Arturem Matysem i Wiesławem Walendziakiem; druk: J. Bartoszuk w wózkarni jednego z bloków w dzielnicy Gdańsk-Przymorze.

Publikowano artykuły o tematyce historycznej oraz informacje o niezależnych inicjatywach na terenie IX LO i w in. szkołach Gdańska. Redakcja nadała szkole niezależnego patrona, którym w miejsce oficjalnego, włoskiego komunisty Giuseppe di Vittorio ogłoszono gen. Stefana Grota-Roweckiego.

W wyniku rozpracowania przez SB i aresztowań pismo upadło. Później część redakcji zaangażowała się w wydawanie pisma „Kres”.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry