Hasła rzeczowe

Myśli Nieinternowane

"Myśli Nieinternowane", pismo wydawane w Krakowie przez utworzone i zorganizowane przez Tomasza Gugałę Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej IV 1982 – XI/XII 1986, podtytuł: „Pismo Niezależnego Ruchu «Solidarność»”.

Ukazały się 23 nr. o obj. 6-43 s. w formacie A4 i A5, drukowane na offsecie; dwumiesięcznik. W składzie zespołu: T. Gugała, Władysław Krzek, Małgorzata Semkowicz (autorka winiety, kolporterka, archiwistka), Ewa Gaczoł, Irena Molasy, Elżbieta Jakubiec (obecnie Krzek), Wiesław Enzinger (redaktor techniczny, współorganizator kolportażu), Józef Smaga, Leszek Książek, Wiesław Wazl; nr 1 wydrukował Zdzisław Owsianko, drukarz w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademia Pedagogiczna) w Krakowie.

Publikowano artykuły dot. spraw krajowych i regionalnych, problematyki międzynarodowej; w niektórych nr. zamieszczano krzyżówki i rysunki satyryczne. Dodatek do nr. 21 (1986): ''Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej ogłasza konkurs otwarty na utwór literacki, opracowanie naukowe oraz dzieło plastyczne pod hasłem „Czas próby”''.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry