Hasła rzeczowe

Myśli Nieinternowane

„Myśli Nieinternowane”, podtytuł: „Pismo niezależnego ruchu Solidarność” (do n-ru 5), podziemne pismo wydawane w Krakowie IV 1982 – XII 1986 przez Tomasza Gugałę i skupioną wokół niego grupę, która w 1983 utworzyła Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej. Ukazały się 23 n-ry, obj. 8–44 s., format A4 (n-ry 2–5), A5 (pozostałe), druk na offsecie, nakł. 1–7,5 tys. egz.; numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie. Pomysłodawcą i twórcą pisma był T. Gugała, odpowiedzialnym za druk Władysław Krzek-Lubowiecki. W redakcji: T. Gugała (redaktor nacz., oprac. graf., redaktor techn., również autor), Irena Molasy (sekretarz red., korekta, skład i łamanie), Małgorzata Semkowicz (współpracownik red., autorka winiety od n-ru 6, proj. okładek, ilustracji, kolporterka), Józef Smaga (redaktor, autor). Autorzy m.in.: Ryszard Kantor, Zbigniew Ringer, Jan Rogusz, Andrzej Tatkowski, Antoni Wiatr, Andrzej Buczkowski, Michał Garapich. Współpracownicy m.in.: Andrzej Duda-Dziewierz, Piotr Komorowski, Aniela Kotowska, Leszek Książek, Maria Sowińska, Adam Wątor, Wiesław Wazl, Krystyna Wazl, Elżbieta Jakubiec (obecnie Krzek-Lubowiecka), Ludwik Enzinger, Jadwiga Salij, Andrzej Dzięga, Lech Kołodziejczyk, Leszek Lipnicki, Anna Talaga, Jerzy Pałosz, Ryszard Kęsek. Drukowali kolejno: Zdzisław Owsianka, Mirosław Gaczoł, M. Garapich, Małgorzata Wilkosz, J. Rzeszut, Ryszard Kęsek, W. Krzek-Lubowiecki, A. Wątor, L. Książek, L. Kołodziejczyk, Anna Talaga, Jadwiga Lech (obecnie Lipnicka), Leszek Lipnicki, I. Molasy, Bogusław Goleń, Ryszard Kantor, Adam Osika, Wojciech Pięciak, Marzena Świda, T. Gugała, Leszek Jaranowski. Tematyka pisma była zróżnicowana: od aktualnych spraw krajowych i regionalnych do problematyki międzynarodowej; w niektórych numerach zamieszczano krzyżówki i rysunki satyryczne. Pod szyldem „Myśli Nieinternowanych” zorganizowano 2 konkursy literacko-plastyczne: w 1984 pt. „40 lat później”, zakończony sukcesem artystycznym i organizacyjnym; drugi w 1986, wzbogacony o kategorię oprac. naukowe i wynalazek, pt. „Czas próby” – nie został sfinalizowany ze wzgl. na trudności wydawnicze, spowodowane dwiema kolejnymi wpadkami drukarni Wydawnictwa Myśli Nieinternowanej, szykanami ze strony SB oraz zmianą profilu działalności na półjawną.

Kolportaż organizowali m.in.: Ewa Gaczoł, Wiesław Enzinger, Stanisław Kwaśniewski oraz praktycznie wszyscy członkowie grupy, tworząc liczną siatkę kolportażową. Kolportowane w całym kraju, gł. odbiorcą była SW we Wrocławiu; cena egz. 20–130 zł. W 2007 wydane zostały dwa n-ry 1/2007 i 2/2009. Od III 2014 pn. Mysli Nieinternowane.pl funkcjonuje portal histo­ryczny.

Cecylia Kuta, Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry