Hasła rzeczowe

N

„N”, podtytuł: „Organ Uczelnianego Komitetu Strajkowego UMCS”, pismo wydawane 24/25 XI – 11 XII 1981 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podczas strajku radomskiego; winieta zawierała rysunek przedstawiający pędzącą bombę oznaczoną literą „N” (bomba neutronowa), przed którą ucieka sowiecki żołnierz oznaczony napisem ''Sojusz'' (nawiązanie do bloku sowieckiego).

Ukazało się 18 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500-1000 egz.; druk w Wydz. Ekonomii UMCS. W redakcji: Krzysztof Hariasz, Emil Warda i Wojciech Oleksiński. Pomysłodawca tytułu i autor winiety: E. Warda.

Zamieszczano informacje i dokumenty dot. strajku radomskiego na uczelniach na terenie kraju i w Lublinie (m.in. fluktuacja strajkujących na UMCS). Kolportowano na terenie strajkujących uczelniach Lublina.

 

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry