Hasła rzeczowe

Na Drodze

"Na Drodze", podtytuł: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego”, wydawane przez NZS Uniwersytetu Śląskiego Filia w Sosnowcu 15 X 1987 – 28 II 1989.

Ukazało się 6 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie do 500 egz., skład pisma odbywał się w akademiku, w pokoju Dariusza Pawelca; wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: D. Pawelec, Piotr Jan Kos (druk i kolportaż, kontakty z „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego), Piotr Giegżno (od nr. 3).

Pismo adresowane głównie do studentów UŚl w Sosnowcu. Zamieszczano wiadomości nt. wydarzeń politycznych w kraju, akcji protestacyjnych i wieców; informowano o działaniach NZS UŚl i innych uczelni; przybliżano podziemne publikacje.

Kolportowane głównie wśród studentów Filii UŚl w Sosnowcu i UŚl w Katowicach.

Tomasz Szafron

Region Śląsko-Dąbrowski, Sosnowiec

Opcje strony

do góry