Hasła rzeczowe

Na Indeksie (NZS Wrocław)

„Na Indeksie”, pismo wydawane przez NZS Politechniki Wrocławskiej 1985–1990, X 1986–IV 1990 przez współpracujące środowiska NZS Akademii Rolniczej, Akademii Wychowania Fizycznego oraz PWr. Ukazało się 65 nr.: nr. 3 (z I 1985)–65 (z 30 IV 1990), dwa pierwsze numery nie zostały wydane. Objętość kilku s. (zwykle 4), pocz. format A4, późn. A5. Druk na powielaczu techniką sitodruku, nast. offsetową. Ukazywało się nieregularnie (niewydawane w okresie sesyjno-wakacyjnym). Nakł. 1000–3000 egz. Od nr. 4 (15) 1986 numeracja roczna i ciągła, niekiedy błędy. Podtytuł: „Pismo członków i sympatyków NZS”; nr 7–9 z 1985: „Pismo członków i sympatyków NZS Politechniki Wrocławskiej”; nr 10 z 1985–16 z 1986 oraz 3/4–50/51 z 1989: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Wrocławskiej”; nr 4 (15) z 1986–8 (27) (1987): „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki, Akademii Rolniczej i AWF”; 9 (28) z 1987–12 (44) z 1988: „Pismo Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów w składzie: Akademia Rolnicza, Akademia Wychowania Fizycznego i Politechnika Wrocławska”; nr 14 (46) z 1988–2(49) (1989): „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Wrocławskiej, Akademii Rolniczej i Akademii Wychowania Fizycznego”. Wśród pierwszych redaktorów pisma byli: Robert Kazubowski, Bogdan Łakomy i Jacek Swakoń, późn. Adam Chabiński – od nr. 13 (60) z 1989, Jacek Bańdo – od nr. 4 (65) 1990, Stanisław Kordasz, Janusz Zajączkowski, Dariusz Syska oraz Stefan Białożyd. Dodatki i wydania spec.: 1988–1989 „Informator NZS PWr: dodatek »Na Indeksie«” – nr 1–6 (10 X 1988–14 IV 1989), nakł. ok. 500 egz., druk na powielaczu, jego redaktorami byli: A. Chabiński, S. Kordasz oraz J. Zajączkowski; nr 9 (40) z 1988 wydany z nr. 9 (67) z 1988 „Komunikatu”; nr 10 (42) z 1988 poświęcony III KZD NZS; nr 1 (48) z 1989 spec. Pismo miało charakter informacyjny. Duża część tekstów dotyczyła życia uczelni, funkcjonowania NZS. Relacjonowało ważne wydarzenia krajowe dot. działalności opozycyjnej, przypominało istotne postacie i wydarzenia historyczne, gł. z XX w., święta narodowe. Sporadycznie zamieszczało opinie, komentarze oraz publicystykę. Ważniejszymi stałymi lub okresowymi rubrykami były: „Wiadomości”, „Komunikat”, „Historia”, „Obwieszczenie”, „Oświadczenie”. Kolportaż bezpłatnie dla studentów PWr i dwóch pozostałych współpracujących uczelni. Cena poza Wrocławiem zależnie od okresu od 5–20 zł.

Marek Szajda

NZS, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry