Hasła rzeczowe

Na Łączach

„Na Łączach”, podtytuł: „Biuletyn Informacyjny Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Pracowników Łączności Region Mazowsze”, pismo wydawane w Warszawie I – 10 XI 1981; od n-ru 4/5 z podtytułem: „Informator Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Pracowników Resortu Łączności”. Ukazało się 11 n-rów, obj. 18–28 s., format A5, druk na powielaczu i offsecie; miesięcznik. W redakcji: Janusz Głuszkiewicz, Paweł Kobak, Jerzy Rawski, Andrzej Skowron, Jerzy Tchorzewski, Anna Winiarska, Kazimierz Żukowski, Paweł Strumiłło (od n-ru 8). Zamieszczano gł. informacje dot. sytuacji w resorcie łączności i działalności branżowych struktur „S” w Warszawie i kraju. Kolportowane gł. w strukturach branżowych „S” łączności oraz w regionie.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry