Hasła rzeczowe

Na Łączach

"Na Łączach", podtytuł: „Biuletyn Informacyjny Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Pracowników Łączności Region Mazowsze”, pismo wydawane w Warszawie I – 10 XI 1981. Od nr. 4/5 podtytuł: „Informator Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Pracowników Resortu Łączności”.

Ukazało się 11 nr. o obj. 18-28 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu i offsecie; miesięcznik.

W składzie redakcji: Janusz Głuszkiewicz, Paweł Kobak, Jerzy Rawski, Andrzej Skowron, Jerzy Tchorzewski, Anna Winiarska, Kazimierz Żukowski, Paweł Strumiłło (od nr. 8); adres redakcji: Warszawa, ul. Londyńska 26 m. 9, od nr 4/5 Warszawa, ul. Świętokrzyska 3.

Zamieszczano głównie informacje dot. sytuacji w resorcie łączności i działalności branżowych struktur „S”.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry