Hasła rzeczowe

Nasza Kronika

"Nasza Kronika", jedno z pierwszych pism niezależnych wydawanych w Poznaniu po podpisaniu porozumień na Wybrzeżu i powstaniu „S”, wydawane na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Uniwersytecki Niezależny i Samorządny Związek Zawodowy we IX i X 1980. Na stronie tytułowej umieszczono logo „S” i podkreślono związek z MKZ.

Ukazały się 2 nr. o obj. 4-6 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu.

Publikowano szczegółowe informacje dot. tworzenia struktur UNiSZZ (później NSZZ „S”) na UAM (w instytutach, zakładach i wydziałach) oraz NSZZ w niektórych instytucjach i zakładach pracy Poznania. Informowano o rozmowach z władzami UAM, negocjacjach z ZNP, działalności Komitetu Koordynacyjnego UNiSZZ, otwartych zebraniach pracowników UAM, kontaktach z MKZ i udziale członków UNiSZZ w zebraniach NSZZ poza UAM.

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry