Hasła rzeczowe

Nasza Prasa

"Nasza Prasa", pismo wydawane w 1982 przez Podziemną KZ „S” ZG Lubin w Lubinie, następnie (od V lub VII/VIII) prawdopodobnie przez MKK „S” woj. legnickiego w Lubinie (brak numeracji, znane egz. pochodzą z 19 IV 1982 i V 1982). Motto: ''Proletariusze całej Polski łączcie się'' (parafraza hasła „Trybuny Ludu”).

Ukazało się 9 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

Redakcja nieznana.

Publikowano obszerne komentarze publicystyczne, w których krytycznie oceniano sytuację w kraju, wyrażano sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego, domagano się zwolnienia internowanych i zaprzestania represji, ogłaszano komunikaty PKZ „S” ZG Lubin, podawano informacje zakładowe (piętnując członków kadry technicznej i kierowniczej dyspozycyjnej wobec aparatu partyjnego oraz wytykając im malwersacje finansowe), z regionu i kraju. Zamieszczano także żarty i hasła polityczne oraz satyryczne parafrazy wierszy i pieśni znanych twórców, prawdopodobnie autorstwa Stanisława Śniega.

Kolportowano głównie w Lubinie i Polkowicach.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry