Hasła rzeczowe

Nasza Ziemia

"Nasza Ziemia", podtytuł: „Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych «Solidarność»” woj. wrocławskiego i wałbrzyskiego, powstałe z inicjatywy Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Rolników Indywidualnych „S” we Wrocławiu, wydawane 5 V – 5 XI 1981 i XI/XII 1988 – IV/V 1989. Od nr. 1 z 1988 podtytuł: „Dwumiesięcznik NSZZ RI «Solidarność» woj. wrocławskiego”.

Ukazało się 8 nr. o obj. 6-10 s. w formacie A4 i A3, drukowanych techniką sitodruku i offsetową w nakładzie 200-500 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Janina Galek, Bogna Grabowska, Dymitr Landzis, Stanisław Maj, Roman Michalkiewicz, Ryszard Obłąk, A. Oryński, Jan Pełechaty, Jan Selwa, Jan Serhan, Tadeusz Skorupski i Kazimierz Tatur; redakcja techniczna: Włodzimierz Krajewski, Zofia Mazur, Marcjanna Śliwińska i Krystyna Urbach (od nr. 3-4 z 1981 adres redakcji: Wrocław, ul. Mazowiecka 17, Świdnica, Rynek 25).

Publikowano teksty dot. funkcjonowania NSZZ RI „S” w regionie i kraju oraz ważnych protestów, strajków, konfliktów z lokalnymi władzami i konfliktów wewnątrz TZW. Pismo miało służyć obronie interesów rolników i rolnictwa.

Kolportowano w woj. wrocławskim i wałbrzyskim.

 

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry