Hasła rzeczowe

Nasza Ziemia

„Nasza Ziemia”, podtytuł: „Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych »Solidarność«” woj. wrocławskiego i od nr. 3 także wałbrzyskiego, powstałe z inicjatywy Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Rolników Indywidualnych „S” we Wrocławiu, wydawane 5 V – 5 XI 1981 i XI/XII 1988 – IV/V 1989. Od nr. 1 z 1988 podtytuł: „Dwumiesięcznik NSZZ RI »Solidarność« woj. wrocławskiego”. Ukazało się 8 nr. (5 nr. 1981 i 3 nr. 1988–1989), o obj. 6–14 s., w formacie A4 i A3, drukowanych techniką sitodruku i offsetową, 1981 w nakł. 200–500 egz., 1988–1989 w nakł. 300–400 egz.; wychodziło nieregularnie. 1981 w redakcji: Janina Galek, Bogna Grabowska, Dymitr Landzis, Stanisław Maj, Roman Michalkiewicz, Ryszard Obłąk, Andrzej Oryński, Jan Pełechaty, Jan Selwa, Jan Serhan, Tadeusz Skorupski i Kazimierz Tatur; redakcja techn.: Włodzimierz Krajewski, Zofia Mazur, Marcjanna Śliwińska i Krystyna Urbach (od nr. 3–4 z 1981 adresy redakcji: Wrocław, ul. Mazowiecka 17 i Świdnica, Rynek 25). Publikowano teksty dot. funkcjonowania RI „S” w regionie i kraju oraz ważnych protestów, strajków, konfliktów z lokalnymi władzami i wewnątrz TZW. Pismo miało służyć obronie interesów rolników. Kolportaż w woj. wrocławskim i wałbrzyskim.

Agnieszka Klarman

NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", Region Dolny Śląsk, Wałbrzych, Wrocław

Opcje strony

do góry