Hasła rzeczowe

Nasze Słowo

"Nasze Słowo", pismo plakatowe „S” ZR Dolny Śląsk.

Ukazało się 5 nr.: nr 1 11 XI 1981, nr 5 i zarazem ostatni – 9 XII 1981. Wydawane jako jednostronny afisz w formacie B2, drukowane we Wrocławskich Zakładach Graficznych techniką offsetową w nakładzie 500 egz.

W składzie redakcji: Romuald Lazarowicz, Kornel Morawiecki, Wiesław Moszczak, we współpracy m.in. z Józefem Tallatem.

Zamieszczano informacje, demaskujące nieprawdy podawane przez oficjalne media; opublikowano np. fotoreportaż przedstawiający funkcjonariuszy MSW zamalowujących w nocy plakaty i napisy „S”.

Pismo umieszczano na tablicach i w zakładowych gablotach „S”, rozklejane na słupach ogłoszeniowych lub za szybami wystawowymi zwykle już ok. godz. 1:00 w nocy było niszczone, szyby zamalowywane. Osoby rozwieszające pismo wielokrotnie legitymowano, kilkoro zatrzymano, grożąc m.in. sankcjami za zanieczyszczanie miasta.

W 1990 nawiązaniem do „NS” była gazeta plakatowa Solidarności Walczącej „Nasze Słowa”, redagowana przez m.in. Jarosława Kotlińskiego, Grzegorza Oszasta i Marka Rudnickiego (ukazało się 5 nr.).

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry