Hasła rzeczowe

Naszym zdaniem

"Naszym zdaniem", podtytuł: „Informator Zakładowej Organizacji Związkowej w BPT Techmaprojekt-Gdańsk”, pismo zakładowe, wydawane I 1981 – 14 XI 1981 w Techmaprojekt-Gdańsk.

Ukazało się 14 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu.

W składzie redakcji: Stefan Maciejewski, Wacław Szulc, Henryk Macniak, Zdzisław Jarmakowski, A. Żesławska (współredagowała wydanie specjalne: nr 7 z 1 VI 1981, poświęcone wyborom do władz Regionu).

Poruszano sprawy bieżące i związkowe, poświęcano sporo uwagi problematyce polityczno-historycznej, np. na łamach nr. 4 z 10 IV: dyskusja nt. polityki „S”, koncentrująca się na ocenie wydarzeń Marca '81, publikowano artykuły nt. wydarzeń Czerwca '56 w Poznaniu, rocznicy Konstytucji 3 Maja 1791, rocznicy odzyskania niepodległości, dokonań KSS KOR czy przebiegu zjazdu „S”.

 

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry