Hasła rzeczowe

Nasze Wiadomości

"Nasze Wiadomości", podtytuł: „Pismo Federacji Młodzieży Walczącej”, wydawane 23 II 1985 – 1 IV 1989 w Warszawie; kontynuacja „Buntu”, wydawanego przez Federację Młodzieży Szkolnej. Tytułem i szatą graficzną nawiązywało do legionowego pisma „Wiadomości Polskie” z lat 1914-1918.

Ukazały się 43 nr. o obj. kilku s. w formacie A4 i A5 (od nr. 27 z 1987), drukowane techniką sitodruku i na offsecie w nakładzie 2-3 tys. egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji: Jacek Górski, Jacek Czarnecki (ps. Czarny), Izabela Makowska, Artur Dąbrowski; projekt winiety: Jacek Górski; druk w mieszkaniach m.in. Adama Golańskiego (drukarza pisma „KOS”), Moniki Szewczak, Moniki Ruczko.

Prezentowano radykalne antykomunistyczne poglądy, informowano o działalności FMW, w okresie obrad Okrągłego Stołu przeciwstawiano się kompromisom z komunistami.

W III 1986 SB aresztowała osoby związane z pismem: M. Ruczko, Jacka Kutznera, Tomasza Grudzińskiego, Roberta Napiórkowskiego, po 4 mies. w AŚ zwolnione w VII 1986 na mocy amnestii.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry